Condicions Generals

Laplanaweb.com (RI) és un portal web especialitzat en anuncis classificats i anuncis de feina de la comarca d'Osona.

Els anuncis classificats i ofertes de treball es publiquen a www.classificats.net, on els usuaris han de llegir i acceptar les condicions legals de Classificats.net (http://www.classificats.net/legal.php)

Els usuaris que volen contactar amb anunciants a través de formularis o enviar el seu currículum a les ofertes publicades, o fan a través de www.classificats.net, on els usuaris han de llegir i acceptar les condicions legals de Classificats.net (http://www.classificats.net/legal.php)

La secció del temps està extreta de forma automàtica de terceres webs, qualsevol errada correspon a l'empresa proveïdora del servei.

La secció de farmàcies de guàrdia està proveïda per terceres empreses, qualsevol errada, molèstia o dany causat per la informació que es facilita correspon a l'empresa o entitat que proveeix la informació. laplanaweb.com declina qualsevol responsabilitat en el seu contingut.

La secció de d'agenda s'extreu de forma automàtica de terceres webs. RI no assumeix errades, molèsties o danys causats per la informació que es facilita. laplanaweb.com declina qualsevol responsabilitat en el contingut de l'agenda perquè no és l'autora de la mateixa.

RI retirarà, tan aviat com tingui conèixement, qualsevol informació errònia, falsa, que incumpleixi la llei o afecti a terceres persones o entitats.


Condicions Generals

Els drets de propietat intel·lectual, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de RI.

RI es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'us amb la finalitat d'adaptar-les a la legislació vigent, les novetats jurídiques o les practiques habituals del mercat.

L'usuari s'obliga a no utilitzar aquesta web per a activitats contraries a la llei. També s'obliga a no publicar comentaris o anuncis utilitzant una identitat falsa o ha ocultar l'origen dels anuncis i/o missatges. RI es reserva el dret de no publicar els anuncis i/o missatges que no respectin aquestes condicions.

RI no es compromet a que el portal estigui operatiu en tot moment, no essent responsable d'errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions que obliguin ha aturar momentàniament el servei.

RI no es fa responsable del contingut de les pàgines de tercers enllaçades des del seu portal, no obstant revisarà i eliminarà aquelles que atemptin contra la legalitat vigent o tinguin caràcter ofensiu.

RI no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi. Tot i que es compromet a vetllar per evitar-ho en tot el possible, tenint present que a Internet la seguretat total no existeix.

RI es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Vic els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

RI es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Amb la utilització dels serveis oferts per laplanaweb.com, l'usuari manifesta l'acceptació d'aquestes condicions.


Protecció de dades personals

D'acord a la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que RI a través de les webs laplanaweb.com i Classificats.net assegura la confidencialitat de les dades aportades, i garantitza que en cap cas seran cedides o venudes a terceres empreses alienes.

RI té registrat el fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

RI es compromet a:
- No cedir les dades personals
- No vendre les dades personals
- No enviar publicitat de terceres empreses

RI pot enviar:
- Butlletí de novetats al portal

Obligacions de l'usuari:
- L'usuari és el responsable de mantenir la seva informació actualitzada i que les dades siguin reals.

La base de dades està allotjada en un centre de dades situat a l'estat espanyol i compleix amb les normes de seguretat necessàries per garantir la seguretat. El sistema disposa dels tallafocs necessàries i la programació de la web es revisada permanentment per millorar la seguretat de les dades. De totes formes, la protecció total contra atacs a Internet és impossible.

Es guarda la IP d'accés per protegir els usuaris per mal ús de la web, suplantacions d'identitat i altre delictes. Aquesta informació només es facilita sota peticions judicials o requeriment policial.


Informació emmagatzemada

Aquesta web només guarda la informació que els seus usuaris fan arribar a través dels formularis acceptats expressament, tant a laplanaweb.com com a la web Classificats.net. Tanmateix l'usuari té accés total a la mateixa a través de la zona privada. Aquesta informació és utilitzada únicament per oferir el servei de nous contactes comercials a través de les nostres webs. Així mateix, el correu electrònic també és utilitzat per enviar el butlletí de novetats a la web.


Informació sobre Cookies

laplanaweb.com no utilitza Cookies pròpies.

El portal laplanaweb.com inclou publicitat de publicitat de Google Adsense que pot utilitzar cookies per gestionar el seu servei, pero RI no en té cap accés ni és responsable. Ús de cookies de tercers

Aquesta web utilitza sistemes d'anàlisi i mesurament de visites, trànsit i navegació proveïts per tercers. Entre aquests, empra Google Analytics, de Google, Inc, que utilitza una galeta que recull la seva adreça IP i ús de la web. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc que, d'acord amb els termes del servei (disponibles a http://www.google.com/intl/es/analytics/tos.html), farà servir aquesta informació amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l'activitat de la mateixa així com d'Internet. Google afirma podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google, i que no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. En utilitzar aquest lloc web, l'USUARI consent el tractament d'aquestes dades per Google en la forma i per als fins assenyalats.


Veracitat dades

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si calgués. Classificats.net no es responsabilitza de l'existència d'anuncis falsejats, tot i que en tenir coneixement procedirà a l'eliminació immediata i a la cancel.lació de l'accés a l'autor.


Responsabilitat i delictes

En cas de produir-se qualsevol delicte en aquesta web i en cas de ser requerit per qualsevol cos de seguretat o per ordre judicial, laplanaweb.com facilitarà tota la informació de que disposi i col.laborarà en tot moment amb la justícia.


Utilització abusiva

laplanaweb.com pot limitar o finalitzar els serveis oferts, eliminar-ne els continguts allotjats i adoptar mesures tècniques i legals per foragitar de la web els usuaris que causin entrebancs o actuïn contràriament a l'esperit o a la forma de les nostres polítiques, i això amb independència de qualsevol pagament estipulat en concepte d'ús de la web o de qualssevol serveis complementaris.

laplanaweb.com no accepta cap mena de responsabilitat per l'ús no autoritzat o il•legal del servei que puguin fer-ne els usuaris, i això amb independència de la potestat de privar-los d'accedir-hi o no.


Responsabilitat

laplanaweb.com no es fa responsable de cap cost, despesa o dany derivats de l'ús d'aquest lloc web o de la informació que s'hi contingui o que s'hi relacioni. Això inclou, sense limitar-s'hi, tota mena de danys: directes, indirectes o emergents, el lucre cessant (incloses la pèrdua de dades, la interrupció del negoci o del servei o la pèrdua de beneficis), i tant si n'és la causa una demanda basada en un contracte, o una negligència de l'ordre que sigui, com si laplanaweb.com ha estat advertida de la possibilitat d'aquests danys.


Indemnització

Els usuaris mantindran per tant indemne a laplanaweb.com , els seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.


Sense garanties

laplanaweb.com posa a disposició aquest lloc web tal com es presenta, amb la informació que conté o pugui contenir, sense manifestacions ni garanties de cap ordre, ni implícites ni explícites.

En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, laplanaweb.com és exonerada de tota mena de garanties, explícites o implícites, incloent-hi, però no limitant-s'hi, les garanties de comercialitat i d'idoneïtat a un fi determinat.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat i tot el risc en l'ús d'aquest servei i de la informació que s'hi conté. Classificats.net no ofereix garanties quant a precisió, fiabilitat, idoneïtat o compleció de la informació publicada en aquest lloc web.

L'usuari ha de guardar, així mateix, una còpia de la informació que subministri a laplanaweb.com, que tampoc no és responsable del cost derivat de la modificació de la informació subministrada.

laplanaweb.com no garanteix l'accés continu i ininterromput a aquest lloc web, ni que aquest sigui lliure d'errors.


Responsabilitat i delictes

En cas de produir-se qualsevol delicte en aquesta web i en cas de ser requerit per qualsevol cos de seguretat o per ordre judicial,laplanaweb.com falicitarà tota la informació de que disposi i col.laborarà en tot moment amb la justícia.


Legislació Aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de laplanaweb.com i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, laplanaweb.com i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic (Espanya).
1. Dades legals

Reactiva Internet
Apartat 176
08529 - Muntanyola
33949911w
33954414C
info@laplanaweb.com